1. LHNS je organizátorem a představitelem ledního hokeje neslyšících v České republice.
2. Organizace působí pod názvem: Lední hokej neslyšících sportovců a používá zkratku LHNS.
3. LHNS podřizuje pod STK ledního hokeje a je s dohledem Českého svazu neslyšících sportovců.

Jiří Procházka
předseda ČSNS sekce ledního hokeje
manažer reprezentace

Email:
ceskyhokejneslysicich@gmail.com

Jaroslav Milich
místopředseda ČSNS sekce ledního hokeje
technický ředitel v ledním hokeji EDSO
člen WDIHF (světové federace neslyšících v ledním hokeji)
člen výkonného výboru ČSNS

Email:
jaroslavmilich@gmail.com

Vladimíra Lišková
sekretářka, marketing

Tel:
+420 777 043 730
Email:

vladka.liska@gmail.com

David Ninger
marketing LHNS

Tel:
+420777660623
Email:
Avca82@seznam.cz

Petr Dostál
trenér české reprezentace
nábor mládeže a dětí

Tel: 
+420607875141
Email:
petr.dostal85@gmail.com

Zbyněk Rezek
hospodář

Email:
 rezby@seznam.cz

Tomáš Zdařil
člen