Jan Kulhánek
kondiční trenér, asistent trenér

Jan Fraňo
masér

Tomáš Zdařil
kustod

Dušan Málík
kustod